Pojištění vozidel - povinné ručení a havarijní pojištění

Pokud byla vozidlu přidělena registrační značka anebo technický průkaz nebo je používáno na veřejných komunikacích, pak se na něj vztahuje zákonné pojištění motorových vozidel. To je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb.

Uzavřít zákonné pojištění vozidel(povinné ručení) je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li to zákon jinak. Tím není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která je osobou odlišnou od vlastníka tuzemského vozidla nebo řidiče cizozemského vozidla.

Této povinosti se "vyhnou" pouze řidiči vozidla ze zahraničí(pojištění zajišťuje pojišťovna nebo kancelář pojistitelů v cizím státě), vozidla, které jsou součástí složky integrovaného záchranného systému, vozidla BIS, vozidla ministerstev obrany a vnitra a vozidla PČR.

Havarijní pojištění je na rozdíl od povinného ručení dobrovolné. Jeho úkolem je krýt škody vzniklé na vašem vozidle a to zpravidla při dopravní nehodě, krádeži, živlu nebo vandalismu.

Některé pojišťovny nabízejí spolu se zákonným pojištěním motorových vozidel rovnou i havarijní pojištění.

Povinné ručení

Informace o zákonném pojištění motorových vozidel. Kdy máte povinost povinné ručení uzavřít, jak povinné ručení uzavřít a jaké vám hrozí pokuty, pokud vaše vozidlo povinné ručení mít nebude.

Havarijní pojištění

Informace o havarijním pojištění motorových vozidel. Možnosti uzavření havarijního pojištění, jeho hlavní výhody a nevýhody a přibližné ceny havarijního pojištění pro rok 2012.